Điện thoại đặt hẹn:

Trụ sở chính: (84-28) 3980 8888

CN Tân Tạo: (84-28) 3751 7777

www.toyotahungvuong.com.vn

 

Chính sách

CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ ÔTÔ
SÀI GÒN TOYOTA TSUSHO
alt

Với phương châm “Bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường” là trách nhiệm hàng đầu, chúng tôi cam kết:

•    Giảm thiểu các tác động có hại đến môi trường bằng cách tuân thủ chặt chẽ những Quy định hiện hành về môi trường theo luật Môi trường Việt Nam và Quy định bảo vệ môi trường của Công ty Ôtô Toyota Việt Nam. Bên cạnh đó Công ty luôn tiếp tục tìm các biện pháp giảm tác động xấu đến môi trường qua việc tiết kiệm năng lượng và tài nguyên.

•    Duy trì một chính sách mở: sẵn sàng hợp tác chặt chẽ và tăng cường chia sẻ thông tin môi trường với các cơ quan/ tổ chức môi trường.

•    Giảm gánh nặng ô nhiễm môi trường thông qua việc kiểm soát chặt chẽ ô nhiễm môi trường từ các hoạt động của Công ty: giảm thiểu các loại chất thải ngay từ nguồn thải, thu gom, lưu giữ chất thải theo quy định của địa phương, luật Môi trường Việt Nam và chỉ chuyển giao cho các công ty/ đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý có đủ chức năng, được pháp luật cho phép.

•    Hợp tác chặt chẽ giữa các phòng ban trong Công ty trong các hoạt động bảo vệ môi trường, đồng thời đào tạo và phổ biến kiến thức môi trường cho tất cả các nhân viên trong Công ty.

•    Thường xuyên xem xét lại các mục tiêu môi trường đã đặt ra và tình hình thực hiện các mục tiêu đó đồng thời đặt ra các mục tiêu môi trường khác cao hơn để tiếp tục cải thiện.

Tổng Giám đốc

(Đã ký)

MINORU  MIYAZAKI

 

Hỗ trợ trực tuyến

Kinh doanh
Hotline: 0938 80 80 99
           0902 561 234

Dịch vụ
Hotline: 0938 80 80 90

Chăm sóc Khách hàng
Hotline: 0933 80 80 90

 


Khuyến mãi hấp dẫn

Lab5 - Webdesign Schweiz

LH: (84-8) 3980 8888
để được tư vấn.