Hệ thống điều khiển hành trình chủ động DRCC

Tin tức

Hệ thống điều khiển hành trình chủ động DRCC

Ngày cập nhật: 28-10-2021

 

Hệ thống điều khiển hành trình chủ động (DRCC – Dynamic Radar Cruise Control) tự động nhận diện tốc độ của xe phía trước và tự điều chỉnh tốc độ của xe, đảm bảo khoảng cách an toàn.

 

 Hệ thống điều khiển hành trình chủ động hoạt động dựa vào camera phía trước kính chắn gió và ra đa đặt ở logo ga lăng xe.

Nếu phát hiện phía trước có xe đi tốc độ nhỏ hơn thì hệ thống sẽ giảm ga và phanh để duy trì khoảng cách an toàn. Khi xe phía trước tăng tốc hay chuyển hướng thì hệ thống sẽ điều khiển tăng tốc theo tốc độ đã cài đặt trước mà vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Hệ thống điều khiển hành trình chủ động hoạt động dựa vào camera phía trước kính chắn gió và ra đa đặt ở logo ga lăng xe.

Nếu phát hiện phía trước có xe đi tốc độ nhỏ hơn thì hệ thống sẽ giảm ga và phanh để duy trì khoảng cách an toàn. Khi xe phía trước tăng tốc hay chuyển hướng thì hệ thống sẽ điều khiển tăng tốc theo tốc độ đã cài đặt trước mà vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Nếu hệ thống phát hiện phía trước không có xe do xe phía trước ở khoảng cách khá xa, hoặc do tăng tốc quá nhanh hoặc rẽ hướng khác mà không nằm trong vùng ra đa quét được thì hệ thống sẽ dùy trì cho xe chạy đúng tốc độ đã cài đặt trước.

Điều kiện để kích hoạt hệ thống là xe phải hoạt động ở vận tốc từ 30 km/h trở lên. Việc cài đặt tốc độ hệ thống điều khiển hành trình chủ động được thực hiện tương tự như các hệ thống điều khiển hành trình thông thường.

 

Gửi email

Quay lại
(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Trả gópTrả góp Trả góp