Điện thoại đặt hẹn:

Trụ sở chính: (84-28) 3980 8888

CN Tân Tạo: (84-28) 3751 7777

www.toyotahungvuong.com.vn

 

Qui định chung

Tên miền: Trang thương mại điện tử đăng tải thông tin sản phẩm được vận hành thông qua tên miền chính là www.toyotahungvuong.com.vn và tên miền phụ là www.toyotahungvuong.vn và do Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Sài Gòn Tsusho toàn quyền xử lý và sử dụng:

Định nghĩa chung:

·         Bên bán: Công ty TNHH Dịch vụ Ô tô Sài Gòn Tsusho (Toyota Hùng Vương)

·         Khách hàng: là tổ chức, cá nhân có nhu cầu tìm hiểu thông tin về sản phẩm được đăng tải trên www.toyotahungvuong.com.vn.

·         Thành viên: Bao gồm bên bán, khách hàng, đại lý, nhân viên và cả khách truy cập website.

 
LH: (84-8) 3980 8888
để được tư vấn.