Biển số định danh ô tô là gì? Tìm hiểu về khái niệm và ý nghĩa của nó

Tin tức

Biển số định danh ô tô là gì? Tìm hiểu về khái niệm và ý nghĩa của nó

Ngày cập nhật: 19-07-2023

Biển số định danh ô tô là gì? Tìm hiểu về khái niệm và ý nghĩa của nó

Biển số định danh được hiểu là biển số xe được quản lý và cấp biển số xe dựa trên mã định danh cá nhân của chủ xe, có nghĩa mỗi chủ xe sẽ có một mã riêng để xác định biển số xe của mình.

Biển số định danh là gì?

Theo thông tin trong Dự thảo Thông tư quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, thuật ngữ "biển số định danh" được đề cập và hiểu là biển số xe được quản lý và cấp theo mã định danh của chủ xe. Điều này có nghĩa là mỗi chủ xe sẽ có một mã định danh riêng để xác định biển số xe của mình.

Trong trường hợp chủ xe là người Việt Nam, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh cá nhân. Thông tin cá nhân của chủ xe, như số chứng minh nhân dân, sẽ được sử dụng để xác định biển số xe.
Đối với người nước ngoài, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của người nước ngoài. Điều này giúp đảm bảo tính chính xác và quản lý thông tin của chủ xe nước ngoài. Tương tự, đối với tổ chức, biển số xe sẽ được quản lý theo mã định danh của tổ chức hoặc mã số thuế. Việc này giúp định rõ và quản lý thông tin về xe cơ giới của tổ chức.

Khi nào sẽ có biển số định danh?

Theo kế hoạch của Bộ Công an, sau ngày 1/7 sẽ tiến hành triển khai thí điểm biển số định danh dành cho ô tô, xe máy. Nội dung của kế hoạch yêu cầu chủ xe là tổ chức hoặc cá nhân có trụ sở, nơi cư trú ở đâu thì tiến hành làm thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký xe thuộc địa phương đó. Trong quy định, mọi thủ tục đăng ký xe đều phải được kê khai trên cổng dịch vụ công quốc gia. Sau khi kê khai thành công, cổng dịch vụ công sẽ gửi tin nhắn thông báo mã hồ sơ để chủ xe làm thủ tục đăng ký tại cơ quan đăng ký xe có thẩm quyền.

Trường hợp không thể thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia do thiếu dữ liệu điện tử hoặc gặp lỗi kỹ thuật, chủ xe sẽ phải đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục trực tiếp.

Nếu hồ sơ xe không đáp ứng đúng quy định, cần bổ sung và hoàn thiện theo hướng dẫn. Kết quả đăng ký xe có thể được trả lại thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Theo hướng dẫn, để đăng ký biển số định danh dành cho ô tô, xe máy trên cổng dịch vụ công quốc gia, chủ phương tiện cần thực hiện theo các bước:

Đăng nhập cổng dịch vụ công: Truy cập vào cổng dịch vụ công và đăng nhập vào tài khoản cá nhân. Kê khai thông tin và kí số giấy khai đăng ký xe để nhận mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến. Đồng thời, bạn sẽ nhận được lịch hẹn giải quyết hồ sơ qua địa chỉ thư điện tử hoặc tin nhắn điện thoại.

Đưa xe đến cơ quan đăng ký xe: Mang xe đến cơ quan đăng ký xe và cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến. Khi làm thủ tục, bạn cần ký giấy khai đăng ký xe (trường hợp chủ xe không sử dụng chữ ký số) và nộp các giấy tờ liên quan theo yêu cầu.

Kiểm tra hồ sơ và kiểm tra thực tế xe: Sau khi cán bộ đăng ký xe tiến hành kiểm tra hồ sơ, họ cũng sẽ kiểm tra thực tế xe để đảm bảo hợp lệ. Nếu hồ sơ và xe đạt yêu cầu, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp biển số theo nguyên tắc sau:

Cấp biển số mới nếu chủ xe chưa được cấp biển số định danh hoặc đã có biển số định danh đang đăng ký cho xe khác.

Cấp lại biển số định danh nếu biển số định danh đó đã được thu hồi.

Gửi email

Quay lại

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Trả gópTrả góp Trả góp