Biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

Tin tức

Biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

Ngày cập nhật: 14-07-2023

Biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

Thông tư 24/2023/TT-BCA là một quy định mới của Bộ Công an quy định về cấp, thu hồi đăng ký biển số xe cơ giới. Thông tư này chứa nhiều điểm mới và đáng chú ý, bao gồm quản lý biển số theo phương thức định danh và các quy định liên quan đến biển số xe trúng đấu giá. Thông tư này dự kiến có hiệu lực từ ngày 15/8.

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe

Biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe là một quy định được đề ra trong Thông tư số 24. Theo quy định này, biển số định danh là biển số xe có ký hiệu, seri biển số, kích thước chữ và số, và màu sắc biển số được quy định theo quy chuẩn. Mã định danh của chủ xe sẽ được áp dụng trong quá trình cấp biển số xe và quản lý thông tin liên quan đến chủ sở hữu xe. Điều này nhằm đảm bảo tính nhất quán và độ chính xác trong việc xác định thông tin về chủ sở hữu xe và quản lý hồ sơ xe trong hệ thống.

Cụ thể, trong trường hợp chủ xe là công dân Việt Nam, biển số xe sẽ được quản lý theo số định danh cá nhân của chủ xe. Trong khi đó, đối với chủ xe là người nước ngoài, biển số xe sẽ được quản lý theo số định danh của người nước ngoài thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử, hoặc sử dụng số thẻ thường trú, số thẻ tạm trú, hoặc số chứng minh thư khác do cơ quan có thẩm quyền cấp. Điều này giúp đảm bảo việc quản lý và xác thực thông tin chủ xe một cách chính xác và nhất quán.

Đối với chủ xe là tổ chức, quy định về quản lý biển số xe được áp dụng dựa trên mã định danh điện tử của tổ chức thông qua hệ thống định danh và xác thực điện tử. Trong trường hợp tổ chức chưa có mã định danh điện tử, biển số xe được quản lý dựa trên mã số thuế hoặc quyết định thành lập của tổ chức. Điều này nhằm đảm bảo việc quản lý chính xác và đúng quy định cho xe của các tổ chức.

Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, tính từ ngày thu hồi. Sau thời hạn này, nếu chủ xe chưa đăng ký lại, số biển số định danh đó sẽ được chuyển vào kho biển số để cấp cho tổ chức hoặc cá nhân khác theo quy định.

Trường hợp chủ xe chuyển trụ sở hoặc nơi cư trú từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sang một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác, chủ xe sẽ được giữ lại biển số định danh hiện tại mà không cần đổi biển số xe.

Những quy định người trúng đấu giá biển số xe cần biết

Tổ chức và cá nhân trúng đấu giá biển số ô tô phải thực hiện đăng ký xe và kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định. Sau đó, xe được đưa đến Phòng Cảnh sát giao thông nơi có trụ sở hoặc Phòng Cảnh sát giao thông nơi quản lý biển số xe trúng đấu giá để kiểm tra. Đồng thời, tổ chức và cá nhân phải cung cấp mã hồ sơ đăng ký xe trực tuyến và nộp hồ sơ xe theo quy định.

Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu xe mà không kèm theo biển số xe trúng đấu giá, chủ xe phải nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục thu hồi. Tổ chức và cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe phải nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định.

Trong trường hợp chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá, chủ xe phải nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục thu hồi. Tuy nhiên, chủ xe không cần nộp lại biển số xe trúng đấu giá, mà chỉ cần nộp bản sao chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản chính để đối chiếu.

Tổ chức và cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe phải nộp hồ sơ và thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định. Sau đó, xe sẽ được đăng ký và giữ nguyên biển số xe trúng đấu giá. Chứng từ chuyển quyền sở hữu phải rõ ràng thể hiện nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá.

Tổ chức và cá nhân đã nhận chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá không được tiếp tục chuyển quyền sở hữu xe và biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Tuy nhiên, họ có quyền chuyển quyền sở hữu xe theo quy định của pháp luật.

Gửi email

Quay lại

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Trả gópTrả góp Trả góp