Các lỗi vi phạm giao thông có thể dẫn đến tạm giữ phương tiện ngay lập tức

Tin tức

Các lỗi vi phạm giao thông có thể dẫn đến tạm giữ phương tiện ngay lập tức

Ngày cập nhật: 30-06-2023

Các lỗi vi phạm giao thông có thể dẫn đến tạm giữ phương tiện ngay lập tức


Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, cơ quan có thẩm quyền được phép tạm giữ phương tiện trong thời gian tối đa là 7 ngày trước khi đưa ra quyết định xử phạt đối với các hành vi vi phạm theo quy định.

Các lỗi vi phạm giao thông có thể bị tạm giữ phương tiện ngay

Căn cứ vào quy định tại Điểm c, Khoản 6; Điểm a, Điểm c Khoản 8; Khoản 10 của Điều 5, Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển ô tô và các loại xe tương tự ô tô có thể bị tạm giữ phương tiện trong các trường hợp sau đây để đảm bảo tuân thủ quy định:

Thực hiện việc lái xe trên đường khi trong cơ thể có nồng độ cồn không vượt quá 50 miligam/100 mililít máu hoặc không vượt quá 0,25 miligam/1 lít khí thở.

Thực hiện việc lái xe đi ngược chiều trên đường cao tốc hoặc lùi xe trên đường cao tốc, trừ trường hợp của các phương tiện ưu tiên đang thực hiện nhiệm vụ khẩn cấp theo quy định.

Khi bị tạm giữ phương tiện, buộc phải tạo biên bản ghi rõ số lượng và tình trạng của phương tiện, có chữ ký của người ra quyết định tạm giữ.

Thực hiện việc lái xe trên đường khi trong cơ thể có nồng độ cồn vượt quá 50 miligam đến 80 miligam/100 mililít máu hoặc vượt quá 0,25 miligam đến 0,4 miligam/1 lít khí thở.

Không tuân thủ yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn của nhân viên thi hành công vụ.

Thực hiện việc lái xe trên đường khi trong cơ thể có chất ma túy.

Không tuân thủ yêu cầu kiểm tra chất ma túy của nhân viên thi hành công vụ.

Thực hiện việc lái xe mà không có biển số (đối với các loại xe có yêu cầu phải gắn biển số).

Thực hiện lái xe khi có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đã hết hạn sử dụng dưới 01 tháng (bao gồm cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Thực hiện lái xe được lắp đặt và sử dụng còi với âm lượng vượt quá quy định.

Thực hiện lái xe không có hệ thống hãm đầy đủ hoặc có hệ thống hãm đủ nhưng không hoạt động hoặc không đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật.

Thực hiện lái xe với biển số không phù hợp với giấy đăng ký xe hoặc biển số không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền.

Thực hiện sử dụng giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy đăng ký xe không được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền hoặc sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy (bao gồm cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc); sử dụng giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận, tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường bị xóa xoá.

Thực hiện lái xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với loại xe yêu cầu kiểm định), trừ xe đăng ký tạm thời; hoặc sử dụng giấy chứng nhận, tem kiểm định đã hết hạn từ 01 tháng trở lên (bao gồm cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Thực hiện lái xe không có giấy đăng ký xe theo quy định hoặc sử dụng giấy đăng ký xe đã hết hạn (bao gồm cả rơ moóc và sơ mi rơ moóc).

Gửi email

Quay lại

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Trả gópTrả góp Trả góp