Có thể mua bán biển số định danh được không?

Tin tức

Có thể mua bán biển số định danh được không?

Ngày cập nhật: 29-08-2023

Có thể mua bán biển số định danh được không?

 

Sau khi áp dụng quy định về biển số định danh, một số người có câu hỏi liệu biển số định danh có thể bán cho người khác không?

Có thể mua bán biển số định danh được không?

Theo Điều 3, Khoản 3 của Thông tư 24/2023/TT-BCA, có hiệu lực từ ngày 15/8/2023, biển số xe sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe. Điều này ngụ ý rằng biển số định danh không thể được chuyển nhượng hoặc bán cho người khác. Mục đích của biển số định danh là xác định xe thuộc về ai và không thể thay đổi chủ sở hữu thông qua việc thay đổi biển số.

Biển số xe được cấp từ ngày 15/8/2023 vẫn sẽ duy trì định dạng 5 số, bao gồm các ký hiệu, màu sắc, và kích thước tương tự như trong quá khứ, khác biệt chỉ nằm ở cách quản lý, theo mã định danh của chủ xe.

Các phương tiện đã đăng ký biển số 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa được thực hiện thủ tục thu hồi sẽ được coi là biển số định danh của chủ xe mặc định.

Kể từ ngày 15/8/2023, mỗi biển số xe sẽ được liên kết với một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể, không phải theo từng chiếc xe cụ thể nữa. Vì vậy, tổ chức và cá nhân không thể chuyển nhượng biển số định danh của họ cho người khác.

Theo khoản 7 của Điều 3 trong Thông tư 24/2023/TT-BCA, trong các trường hợp như hết hạn sử dụng, hỏng hóc hoặc chuyển quyền sở hữu xe, biển số định danh của chủ xe sẽ được cơ quan đăng ký xe thu hồi và sau đó cấp lại khi chủ xe đăng ký nó cho một chiếc xe khác nằm trong quyền sở hữu của họ.

Trước đây, khi bán xe cho người khác, chủ xe thường bán kèm biển số, điều này đã tạo ra một thị trường sôi động cho các biển số đẹp hoặc theo phong thủy, đẩy giá chúng lên cao gấp nhiều lần giá trị thực tế và được bán lại cho cá nhân hoặc tổ chức có nhu cầu.

Tuy nhiên, theo quy định mới từ ngày 15/8/2023, chủ xe không thể bán xe kèm theo biển số, bất kể biển số đẹp hay không đẹp.

Sau khi bán xe, biển số cũ sẽ được cơ quan đăng ký xe giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, tính từ ngày thu hồi biển số để đăng ký cho một chiếc xe khác mà cùng chủ sở hữu. Nếu sau hơn 5 năm mà chủ xe không đăng ký lại biển số đó, thì số biển sẽ được chuyển vào kho biển số để cấp lại cho tổ chức hoặc cá nhân khác theo quy định.

Bốc phải biển số định danh xấu, có đổi số khác được không?

Biển số định danh hiện được quản lý dựa trên mã định danh của chủ xe, có nghĩa là biển số này liên quan trực tiếp đến người sở hữu.

Hơn nữa, việc đổi biển số định danh xấu thành biển số khác không nằm trong các trường hợp được cấp hoặc đổi chứng nhận đăng ký, theo quy định tại Điều 16 của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Vì vậy, khi bị gắn biển số định danh xấu, chủ xe không thể yêu cầu thay đổi thành biển số khác được.

Tuy nhiên, Thông tư 24/2023/TT-BCA không giới hạn số lượng biển số định danh được cấp cho một cá nhân hoặc tổ chức, cho phép chủ xe mua xe mới và thực hiện thủ tục đăng ký xe để được cấp biển số định danh mới.

Trong trường hợp muốn loại bỏ biển số định danh xấu, chủ xe có thể thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, tức là bán hoặc tặng xe cho người khác mà không sử dụng biển số xấu. Sau đó, chủ xe có thể thực hiện thủ tục thu hồi biển số và không đăng ký cho xe mới trong thời hạn 5 năm kể từ ngày biển số bị thu hồi.

Theo khoản 7 của Điều 3 trong Thông tư 24/2023/TT-BCA, sau 5 năm kể từ ngày biển số bị thu hồi do việc chuyển quyền sở hữu xe, nếu chủ xe chưa thực hiện đăng ký thì số biển số định danh đó sẽ được chuyển vào kho biển số để đăng ký và cấp cho cá nhân hoặc tổ chức khác theo quy định.

Gửi email

Quay lại

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Trả gópTrả góp Trả góp