Mức phạt khi bán xe không trả lại biển số từ ngày 15/8

Tin tức

Mức phạt khi bán xe không trả lại biển số từ ngày 15/8

Ngày cập nhật: 29-08-2023

Mức phạt khi bán xe không trả lại biển số từ ngày 15/8


Nếu người bán xe không nộp lại biển số, sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ.

Mức phạt khi bán xe không trả lại biển số từ ngày 15/8

Từ ngày 15/8/2023, biển số ô tô và xe máy sẽ được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe, gọi là biển số định danh. Biển số định danh sẽ theo chủ xe, không theo xe. Do đó, khi bán xe, chủ xe phải giữ lại giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe, sau đó nộp cho cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi, theo quy định tại Khoản 4 Điều 6 của Thông tư 24/2023/TT-BCA.

Chủ xe có thời hạn 30 ngày, kể từ ngày làm giấy tờ chuyển quyền sở hữu xe, để thực hiện thủ tục thu hồi. Trường hợp quá thời hạn mà chủ xe không thực hiện thủ tục thu hồi hoặc không giao giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe cho tổ chức hoặc cá nhân nhận chuyển quyền sở hữu xe để thực hiện thủ tục thu hồi, sẽ bị xử phạt theo quy định.

Chủ xe không thực hiện thủ tục thu hồi sau khi chuyển quyền sở hữu xe sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các hành vi vi phạm liên quan đến xe đó.

Mức xử phạt cho trường hợp không nộp lại biển số sau khi bán xe được áp dụng theo quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, chủ sở hữu mô tô hoặc xe máy không tuân thủ quy định thu hồi giấy đăng ký và biển số xe theo quy định sẽ phải đối mặt với mức phạt từ 800.000 đến 2 triệu đồng đối với cá nhân và từ 1,6 triệu đến 4 triệu đồng đối với tổ chức.

Đối với ô tô, chủ xe vi phạm lỗi này sẽ bị xử phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng (đối với cá nhân) và từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng (đối với tổ chức).

Đối với người mua xe cũ, bao gồm cả ô tô và xe máy, nếu không thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe, họ sẽ chỉ bị phạt tiền mà không có bất kỳ hình thức phạt bổ sung nào khác.

Trường hợp duy nhất được bán xe kèm theo biển số là ô tô gắn biển số trúng đấu giá. Đối với ô tô gắn biển số trúng đấu giá, chủ xe có quyền lựa chọn trong 2 trường hợp sau:

Thứ nhất, nếu quyết định chuyển quyền sở hữu xe mà không kèm theo biển số trúng đấu giá, thì thủ tục thu hồi biển số và đăng ký xe sẽ được thực hiện tương tự như biển số định danh như đã trình bày ở trên.

Thứ hai, trong trường hợp bán ô tô kèm theo biển số trúng đấu giá, chủ xe không cần nộp lại biển số trúng đấu giá, nhưng phải cung cấp bản sao của chứng từ chuyển quyền sở hữu xe và xuất trình bản gốc để đối chiếu.

Người mua xe có biển số trúng đấu giá phải thực hiện thủ tục đăng ký sang tên xe để được giữ nguyên biển số trúng đấu giá. Chứng từ chuyển quyền sở hữu phải rõ ràng ghi "chuyển xe kèm theo biển trúng đấu giá".

Cần lưu ý, người mua chiếc xe kèm theo biển số trúng đấu giá sẽ không được chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển trúng đấu giá cho người khác. Trong tình huống này, chỉ được bán riêng chiếc xe và giữ lại biển số trúng đấu giá để đăng ký cho một chiếc xe khác thuộc sở hữu của mình trong khoảng thời gian 12 tháng.

Gửi email

Quay lại

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Trả gópTrả góp Trả góp