Thay Đổi Lệ Phí Đăng Ký Xe Ô Tô và Xe Máy

Tin tức

Thay Đổi Lệ Phí Đăng Ký Xe Ô Tô và Xe Máy

Ngày cập nhật: 21-09-2023

Thay Đổi Lệ Phí Đăng Ký Xe Ô Tô và Xe Máy

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 60/2023/TT-BTC, quy định chi tiết về mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, và quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 22/10/2023.

Quy định về lệ phí đăng ký, cấp biển xe ô tô, xe máy

Thông tư mới điều chỉnh tăng mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký và cấp biển số phương tiện giao thông ở khu vực I, bao gồm thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các loại xe ô tô (trừ xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, rơ moóc, sơ mi rơ moóc đăng ký rời), mức thu lệ phí là 500.000 đồng/lần/xe (so với mức cũ từ 150.000 đến 500.000 đồng/lần/xe).

Đối với xe ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống, bao gồm cả xe con pick-up, mức thu lệ phí là 20 triệu đồng/lần/xe.

Đối với xe rơ moóc và sơ mi rơ moóc đăng ký rời, mức thu lệ phí là 200.000 đồng/lần/xe (so với mức cũ từ 100.000 đến 200.000 đồng/lần/xe).

Đối với xe mô tô, việc thu lệ phí cũng đã được điều chỉnh như sau:

Xe mô tô trị giá đến 15 triệu đồng: 1 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng/lần/xe).

Xe mô tô trị giá trên 15 - 40 triệu đồng: 2 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 1 - 2 triệu đồng/lần/xe).

Xe mô tô trị giá trên 40 triệu đồng: 4 triệu đồng/lần/xe (mức cũ từ 2 - 4 triệu đồng/lần/xe).

4 trường hợp được miễn lệ phí

Thông tư cũng quy định rõ 4 trường hợp được miễn lệ phí như sau:

Cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc.

Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự, nhân viên hành chính kỹ thuật của cơ quan đại diện ngoại giao và cơ quan lãnh sự nước ngoài, thành viên các tổ chức quốc tế thuộc hệ thống Liên hợp quốc và thành viên của gia đình họ không phải là công dân Việt Nam.

Tổ chức, cá nhân nước ngoài khác (cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế liên chính phủ ngoài hệ thống Liên hợp quốc, cơ quan đại diện của tổ chức phi chính phủ, các đoàn của tổ chức quốc tế, thành viên của cơ quan và tổ chức khác) không thuộc các đối tượng nêu trên, nhưng được miễn nộp hoặc không phải nộp lệ phí cấp chứng nhận đăng ký, biển số phương tiện giao thông theo cam kết quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Xe mô tô ba bánh chuyên dùng cho người khuyết tật

Tổ chức thu lệ phí sẽ nộp 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương). Các nguồn chi phí liên quan đến việc thu lệ phí cấp chứng nhận đăng ký và biển số phương tiện giao thông sẽ được trang trải từ ngân sách nhà nước, theo quy định của pháp luật.

Thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 22/10/2023.

Gửi email

Quay lại

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Trả gópTrả góp Trả góp