Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy định mới năm 2021?

Tin tức

Thủ tục sang tên đổi chủ xe ô tô theo quy định mới năm 2021?

Ngày cập nhật: 12-07-2021

Bộ Công an vừa ban hành thông tư số 12/2013/TT-BCA điều chỉnh và bổ sung khoản 3 Điều 20 Thông tư số 36/2010/TT-BCA ngày 12/10/2010 quy định về đăng ký xe, thủ tục giấy tờ sang tên đổi chủ xe cũ. Theo đó, thông tư này sẽ có hiệu lực từ ngày 15/4/2013 đến 31/12/2014 và có nhiều thay đổi

 

Đối với xe đăng ký sang tên trong cùng một tỉnh, hồ sơ đăng ký sẽ bao gồm: Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe, có xác nhận của cơ quan công an địa phương (phường, xã, thị trấn) nơi người đang sử dụng xe thường trú; chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định; chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng; giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (trường hợp bị mất phải trình bày rõ lý do).


Đối với xe đăng ký sang tên không cùng một tỉnh, hồ sơ nơi chuyển đi sẽ tương tự như trên trong khi hồ sơ nơi chuyển đến phải có thêm phiếu sang tên di chuyển kèm theo hồ sơ gốc của xe.Cũng trong thông tư này, Bộ Công an đặt ra trường hợp giải quyết đối với hồ sơ không có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán (hoặc cho, tặng… cuối cùng).

Theo đó, nếu như hồ sơ đầy đủ toàn bộ các loại chứng từ, giấy tờ hợp lệ theo quy định, thời hạn giải quyết hồ sơ sang tên, đổi chủ sẽ chỉ sau 2 ngày làm việc. Với trường hợp thiếu 2 chứng từ nêu trên, cơ quan đăng ký xe sẽ cấp giấy hẹn cho người sử dụng xe, giấy có giá trị sử dụng xe 30 ngày để chờ hoàn tất thủ tục sang tên, di chuyển xe. Thời hạn giải quyết hồ sơ dạng này là 30 ngày làm việc.Quy định mới không yêu cầu khắt khe việc người đứng tên giấy đăng ký xe hoặc người bán cuối cùng trực tiếp làm giấy khai sang tên di chuyển; đồng thời cũng giải quyết đối với trường hợp hồ sơ không có giấy chuyển nhượng của người đứng tên xe và người bán cuối cùng.


Những thay đổi này sẽ giúp người đã, đang hoặc sẽ sử dụng xe cũ thuận tiện hơn trong việc làm thủ tục để thành “chính chủ”.

Gửi email

Quay lại

So sánh
xe
So sánh xe
So sánh xe

Dự toán
chi phí
Dự toán chi phí
Dự toán chi phí

Trả gópTrả góp Trả góp